Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Cần mua lô F9, lô F10, lô F11, lô F12 Mỹ Phước 3 sổ riêng giá cao

Cần mua lô F9, lô F10, lô F11, lô F12 Mỹ Phước 3 sổ riêng giá cao Cần mua đất đầu tư các nền đất Mỹ Phước 3 thuộc khu F các lô F9, lô F10, lô F11, lô F12 Mỹ Phước 3 Bình Dương với giá cao, mua nhanh đặt ...

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Mua gấp lô i22 và lô i23 và lô i24 Mỹ Phước 3 giá cao

Mua gấp lô i22 và lô i23 và lô i24 Mỹ Phước 3 giá cao Thu mua số lượng lớn đất khu i Mỹ Phước 3 các lô i22, lô i23, lô i24 với giá cao mua đất Mỹ Phước 3 nhiều liền kề thanh toán tiền nhanh tr...

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Cần mua lô F6 lô F7 Mỹ Phước 3 đường nhựa giá cao

Cần mua lô F6 lô F7 Mỹ Phước 3 đường nhựa giá cao Cần mua đất Mỹ Phước 3 khu F các nền đất thuộc lô F6 và lô F7 Mỹ Phước 3 Bình Dương, chồng tiền nhanh trong ngày, mua đất Mỹ Phước 3 khu F...

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Cần mua i16, lô i17, lô i18, lô i19, lô i20, lô i21 Mỹ Phước 3 chồng tiền nhanh

Cần mua i16, lô i17, lô i18, lô i19, lô i20, lô i21 Mỹ Phước 3 chồng tiền nhanh Cần Mua đất Mỹ Phước 3 , ở khu i, cần các lô gần KCN, trường học, đường lớn, đường thông, có hạ tầng. Cầu Mua đất Khu i ở mọi diện tíc...

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Mua gấp lô F3 và lô F4 và lô F5 Mỹ Phước 3 thanh toán trong ngày

Mua gấp lô F3 và lô F4 và lô F5 Mỹ Phước 3 thanh toán trong ngày Cty tôi cần mua đất khu F để đáp ứng nhu cầu khách hàng đang cần mua số lượng lớn các nền đất trong khu F Mỹ Phước 3 với các lô F3, F4, F5...

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Cần mua các lô L41, L42, L43 Mỹ Phước 3 chồng tiền nhanh

Cần mua các lô L41, L42, L43 Mỹ Phước 3 chồng tiền nhanh Tôi cần mua đất khu L Mỹ Phước 3 Bình Dương các lô đất L41, L42, L43 Mỹ Phước 3 gần trung tâm y tế và gần trường học cấp 2 Thới Hòa. Mu...

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Cần thu mua đất các lô i38,lô i40 Mỹ Phước 3 gần đường lớn

Cần thu mua đất các lô i38,lô i40 Mỹ Phước 3 gần đường lớn Cần mua các nền đất lô i38, i40 Mỹ Phước 3 nằm trong khu đô thị Mỹ Phước 3 đã hoàn thiện và đang đưa vào hoạt động.  Hiện nay, chúng t...

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Cần mua đất lô K25 Mỹ Phước 3 gần trường học giá cao

Cần mua đất lô K25 Mỹ Phước 3 gần trường học giá cao Cần mua đất Mỹ Phước 3 Bình Dương là một dự án đang phát triển nhất của tỉnh Bình Dương. Đây là một dự án chia thành nhiều lô và nhiều khu...

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Mua chồng tiền liền các lô F14, F15, F16 Mỹ Phước 3 Bình Dương

Mua chồng tiền liền các lô F14, F15, F16 Mỹ Phước 3 Bình Dương Cần thu mua đất Mỹ Phước 3 Bình Dương các lô đất thuộc lô F14, F15, F16 Mỹ Phước 3 giá cao, thanh toán tiền nhanh trong ngày, mua đất Mỹ P...